Plusklas
Plusklas

Wij bieden talentvolle leerlingen graag meer.

Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Kinderen die op jonge leeftijd te weinig uitgedaagd worden, lopen het risico om zich de verkeerde leer- en werkstrategieën eigen te maken. Ook ervaren ze in onvoldoende mate dat de juiste inspanning nodig is om tot resultaat te komen. Kinderen die te weinig hun eigen mogelijkheden en hun grenzen hebben ontdekt, lopen het risico om te gaan onderpresteren.

Op De Pollenhof proberen wij hierop in te spelen door aan deze leerlingen de reguliere leerstof compact aan te bieden en vervolgens te verrijken met meer uitdagende opdrachten. Dit passen wij toe binnen de groep van de leerling. Daarnaast bieden wij ze de mogelijkheid om één dagdeel per week in de plusklas te werken aan nieuwe vaardigheden en kennis. 

Onderstaande factoren zijn bepalend of een leerling wordt geplaatst in de plusklas:

  • Methode gebonden toetsen een 8 of hoger

  • Bij dyslectische kinderen telt lezen en spelling niet mee

  • Cito score  A

  • Cito entree een percentiel van 75% of hoger

  • Taakwerkhouding

  • Creatief in denken

  • Snel begrijpen van instructie of opdrachten

  • Bredere interesse

  • Advies van de groepsleerkracht

Wanneer een leerling in de plusklas zit wordt hij/zij nauwlettend gevolgd. Instromen in de plusklas kan aan het begin van het nieuwe schooljaar en na de M-screening. Dit is ook het moment waarop er wordt besloten of leerlingen in de plusklas mogen blijven. Na zorgperiode 1 en 3 krijgen de kinderen en ouders te horen hoe de resultaten zijn en waar eventueel aan gewerkt moet worden om de plek in de plusklas te behouden.