MR
Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, zet zich in voor de belangen van ouders, kinderen en het personeel van de school. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Zij zijn de gesprekspartner voor de directie en geven advies of nemen besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: personeelsbezetting, vaststellen van de vakanties, de begroting, het jaarverslag en schoolbeleidsplannen.

Hieronder stelt de huidige MR zich aan u voor:
Mijn naam is Remco de Haan. Vader van Fleur (groep 8) en Renske (groep 4). Als voorzitter van de MR wil ik mede ervoor zorgen dat de Pollenhof een goed beleid heeft voor leerlingen en docenten om zo een leuke school te zijn waar je trots op kan zijn. Via de MR kan ik toch een bijdrage leveren wat me overdag bij de diverse activiteiten niet zou lukken.  
 
Mijn naam is Angelique van Hendriks, moeder van Janne (groep 8) en Sieme (groep 4). Omdat ik niet altijd onder schooltijd kan bijspringen wil ik op deze wijze mijn steentje bijdragen aan de school van mijn kinderen. Ik hoop een positieve bijdrage aan onze school te kunnen leveren om samen, met de andere MR-leden, een volwaardige vertegenwoordiging van jullie allen te zijn!

Mijn naam is Inge Kivit, moeder van Isa (groep 2), Fenne (groep 4) en Steef (groep 6).  Het moederschap combineer ik met een werkend bestaan als voedingsmiddelentechnoloog bij Mars in Veghel. Ik zit in de MR omdat ik o.a graag wil bijdragen aan een positieve uitstraling van de Pollenhof. Tevens vind ik het leuk om ook op een andere manier bij de school betrokken te zijn en de school beter te leren kennen.

De volgende data zijn vastgelegd voor dit schooljaar.  Door omstandigheden kan hier uiteraard vanaf geweken worden. Elke ouder kan een MR vergadering als toehoorder bijwonen. Heeft u vragen, opmerkingen of onderwerpen die u op de agenda wilt zetten, neem dan contact op met een van de MR leden. Wilt u een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom, neem dan contact op met de voorzitter, Remco de Haan 


Informatie over MR vergaderingen:
Locatie: Personeelskamer De Pollenhof

Tijd: 20:00
 
Data: 
Dinsdag 14 februari 2017
Dinsdag 4 april 2017 
Dinsdag 30 mei 2017 
Dinsdag 4 juli  2017

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers van De Pollenhof. De Pollenhof maakt deel uit van de Bommelerwijs, Stichting R.K. Onderwijs Bommelerwaard. Beleidsbesluiten op bestuursniveau gelden voor de zes scholen van Bommelerwijs en deze worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  De Pollenhof wordt daar vertegenwoordigd door Angelique Hendriks en Yetta van den Oord. 

Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016.