Gedragscode
Gedragscode

Op onze school gelden, zoals overal in de samenleving, bepaalde afspraken ten aanzien van de door ons verwachte omgangsvormen.
Wij hebben die genoemd: onze gedragscode.
We denken dat we door het naleven van deze afsprakens een veilige school zijn
met een prettig klimaat.
De kinderen hebben een versie in de klas die voor hen geldt. Deze wordt door de leerkracht met de kinderen besproken. Voor volwassenen hangt de gedragscode in de hal van de school.
Via deze link is de gedragscode als pdf te openen.