Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Buitenschoolse opvang

Op De Pollenhof wordt de mogelijkheid geboden tot naschoolse opvang. De deelnemende ouders gaan zelf een verbintenis aan met de opvang, de school is slechts tussenpersoon. Ouders zijn uiteraard vrij in hun keuze t.a.v. buitenschoolse opvang. Kinderen die naar één van de buitenschoolse voorzieningen gaan, worden in school gebracht en opgehaald door de begeleiding.

 

Kinderdagopvang De Toverfluit organiseert de opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor maximaal 22 kinderen binnen onze school. Er is een uitdagende ruimte ingericht binnen de school waar de kinderen in alle vrijheid kunnen ontdekken, spelen en bewegen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...