Home
De Pollenhof

                                     

Via onderstaande link komt u terecht op youtube waar u de promotiefilm van basisschool de Pollenhof te zien krijgt.

https://www.youtube.com/embed/ffdcnz_0xPE


Welkom bij De Pollenhof, een katholieke basisschool met veel structuur in de dorpskern van Hedel

Een school met enthousiaste leerkrachten en medewerkers, een grote ouderbetrokkenheid en een gedreven schoolleider. Een school die mee gaat in de vernieuwingen in het onderwijs.

In een rustige, leerrijke omgeving spelen wij in op de individuele onderwijsbehoefte van kinderen. Ons onderwijs is gericht op een goede ontwikkeling van kinderen. Hieronder verstaan wij, naast de resultaten die zij behalen op het gebied van lezen, spelling en rekenen, ook een zelfstandige leer- en werkhouding en sociale vaardigheden.

Iedere ouder staat een keer voor de keuze "Welke school vinden wij het beste voor ons kind?"
Er zijn veel redenen om bewust te kiezen voor de Pollenhof.

- Onderwijs volgens het ADI-model
- Instructie op minimaal 3 niveaus
- Engels in groep 1 t/m 8
- Plusklas voor de hogerbegaafden
- Goede afspraken met voor- en naschoolse opvang
- Professionalisering binnen het team
- Minimaal 5 oudercontactmomenten per jaar
- Samenwerking met externe partners

Op deze website leest u o.a. waar de Pollenhof voor staat, wat wij kinderen en ouders bieden en hoe we werken. Deze website is ook bedoeld voor de ouders die al kinderen op De Pollenhof hebben. Zij kunnen op de website van de school zien wat er schoolbreed en in de groep van hun kind gebeurt.

We zijn trots op onze school. Wanneer u meer informatie wilt, nodig ik u uit voor het maken van een afspraak, voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. Met plezier willen wij u laten zien wat wij doen.

Graag tot ziens op De Pollenhof.  

 

 

Onze school is gezond!

Onze school heeft in februari 2017 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige leeromgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:
1. Gezondheidseducatie
2. Fysieke en sociale omgeving 
3. Signaleren
4. Beleid

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl  


 

 
Nieuw bij informatie (downloads)

- Aanmeldingsformulier
- Verlofaanvraag
- Verklaring verstrekken medicijnen
- Brief oudercontactmoment 2
- Informatie over kinkhoest


Kalender
23-2
Rapport

7-3
Open dag van 9.00 uur - 12.00 uur

15-3
Inloopmiddag vanaf 14.30 uur

19-3 t/m 23-3
Week van de Lentekriebels

17/18/19-4
Centrale eindtoets groep 8

20-4
Koningsspelen

 

 

Actuele foto's
fotoLinksfotoRechts