Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang De Toverfluit biedt op De Pollenhof de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang. De deelnemende ouders gaan zelf een verbintenis aan met de opvang, de school is slechts tussenpersoon. Ouders zijn uiteraard vrij in hun keuze t.a.v. buitenschoolse opvang. Kinderen die naar één van de buitenschoolse voorzieningen gaan, worden in school gebracht en opgehaald door de begeleiding.

 

De Toverfluit organiseert de opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor maximaal 22 kinderen binnen onze school. Er is een uitdagende ruimte ingericht binnen de school waar de kinderen in alle vrijheid kunnen ontdekken, spelen en bewegen. Voor het aanmelden van kinderen voor deze buitenschoolse opvang kunt u gebruikmaken van het volgende emailadres: info@kdvtoverfluit.nl

 

Binnen ons dorp zijn er ook andere aanbieders die voorschoolse opvang organiseren. Ook zij zorgen dat uw kind keurig op tijd bij ons op school naar binnen gaat.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren