Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven.

Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de verschillende mogelijkheden van kinderen, ook wel adaptief onderwijs genoemd. Adaptief onderwijs kent drie belangrijke pijlers namelijk: autonomie, relatie en competentie.

Kinderen willen vrijheid voelen om zelf dingen te doen, initiatieven te nemen en keuzes te maken zonder daar telkens toestemming of hulp voor te hoeven vragen.

Leerkrachten hebben oog voor het kind en zijn in staat een goede relatie op te bouwen. Een kind moet zich veilig voelen in de groep en bij de juf of de meester. We zijn er van overtuigd dat een goede sfeer binnen de groep de beste basis is voor het ontwikkelen van goede relaties.
Het is op school belangrijk wat kinderen kunnen en kennen. Dat is de basis voor het dagelijks werken. We zullen in onze omgang met de kinderen dus ook zoveel mogelijk benadrukken dat bepaalde dingen goed gaan. Dat versterkt het zelfvertrouwen bij kinderen en geeft ze gevoel van competentie, dat ze wat kunnen! Natuurlijk gaan er ook dingen fout. Dat mag, want daarvoor zit je op school.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren