Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Begaafde leerlingen

Wanneer (meer)begaafde leerlingen de basislesstof verwerkt hebben, bieden wij hen verrijkings- en verdiepingsstof aan. Deze bestaat o.a. uit opdrachten die door onze methodes aangeboden worden voor de meerbegaafde leerlingen, daarnaast maken we ook gebruik van aanvullende materialen.

 

Per zorgperiode wordt bekeken welke kinderen er in aanmerking komen voor het verrijken. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar de resultaten op de toetsen, maar er wordt ook gekeken naar de werkhouding en het werktempo van de kinderen. Al deze bevindingen worden besproken met de intern begeleider. Het kan zijn dat een kind tijdens een periode mag verrijken, maar dat er op den duur weer overgegaan wordt op het reguliere onderwijsaanbod, omdat de toetsresultaten en/of de werkhouding van het kind uitwijzen dat hij niet meer in aanmerking komt voor het verrijken.

 

Als onderdeel van Passend Onderwijs binnen De Pollenhof is gezocht naar mogelijkheden om (meer)begaafde leerlingen voldoende uitdaging te laten krijgen. Een van de uitkomsten was de opzet van een eigen interne plusklas voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren