Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Verlof en verzuim

De leerplichtwet geldt voor alle leerlingen vanaf 5 jaar. Vanaf die leeftijd mogen de kinderen niet meer buiten de vakanties zonder reden afwezig zijn. Ongeoorloofd verzuim moet door de school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Er zijn omstandigheden waarbij verlof gegeven kan worden, bijvoorbeeld een familiejubileum of een overlijden van een familielid. Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor kunt u het formulier gebruiken dat te downloaden is op deze site. Het formulier kunt u bij de groepsleerkracht inleveren of versturen naar info@pollenhof.nl.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren