Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School op het thema Welbevinden. Het vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Op De Pollenhof werken wij vanuit de principes van Leefstijl. Het is een preventieve methode, gericht op het ontwikkelen van een positief sociaal emotioneel klimaat en op de sociale vaardigheden van de kinderen. Binnen deze aanpak leren kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en hiernaar te handelen. Het stimuleert hun zelfvertrouwen en  gevoel voor goed burgerschap.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren