Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Gedifferentieerd aanbod

Onze school is klassikaal georganiseerd. Naast kennis vinden wij ook het sociale element in het leren  belangrijk. Kinderen leren dat je heel goed kunt samenwerken ook al heb je verschillende kwaliteiten, capaciteiten en interesses. Dit werkt stimulerend: kinderen motiveren elkaar en trekken zich aan elkaar op. Bovendien is deze organisatievorm overzichtelijk voor de leerkracht èn de kinderen. Deze vorm biedt rust, duidelijkheid en structuur.

Klassikaal onderwijs betekent niet, dat alle leerlingen in ieder opzicht dezelfde leerstof op één en dezelfde manier aangeboden krijgen. Wij spelen in op verschillen in ontwikkelingsniveau en belangstelling door te differentiëren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren