Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij het onderwijs. Zij hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen. De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen. 

 

De leerlingenraad 2019 - 2020 wordt gevormd door Lucas en Roos uit groep 6, Dewi en Karlijn uit groep 7 en Levi en Roan uit groep 8.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...