Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Kosten

Ouders betalen geen lesgeld voor het basisonderwijs. Scholen kunnen wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Buitenschoolse opvang en kosten voor het overblijven op school (tussen schoolse opvang) zijn altijd voor rekening van de ouders.

 

Het naar school gaan brengt daarnaast onderstaande kosten met zich mee, waarin u als ouders de keuze hebt om wel of niet deel te nemen. Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de genoemde diensten, betaalt u uiteraard ook niet de kosten.

 

Schoolreisje groep 1/2  € 10,00
Schoolreisje groep 3-7 € 25,00
Schoolkamp groep 8 € 70,00

 

Abonnement op jeugdbladen Bobo, Okki, Taptoe en National Geographic Junior € 35,- 

Na inschrijving loopt het abonnement buiten school om. 
Schoolfotograaf kosten zijn afhankelijk van het aantal foto’s dat u afneemt.
Vrijwillige ouderbijdrage KOV € 20,00 per gezin, per jaar
Overblijven 20X voor € 35,00, losse overblijvers € 2,00

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...