Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Kosten

Ouders betalen geen lesgeld voor het basisonderwijs. Scholen kunnen wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Buitenschoolse opvang en kosten voor het overblijven op school (tussen schoolse opvang) zijn altijd voor rekening van de ouders.

 

Het naar school gaan brengt daarnaast onderstaande kosten met zich mee, waarin u als ouders de keuze hebt om wel of niet deel te nemen. Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de genoemde diensten, betaalt u uiteraard ook niet de kosten.

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7  € 25,00
Schoolkamp groep 8 € 75,00

 

Abonnement op jeugdbladen Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior € 42,50

Na inschrijving loopt het abonnement buiten school om. 

 

Schoolfotograaf kosten zijn afhankelijk van het aantal foto’s dat u afneemt.

 

Overblijven 20X voor € 35,00, losse overblijvers € 2,00

 

Vrijwillige ouderbijdrage KOV is per jaar:  

€ 20,- 1e kind

€10,- 2e kind

€ 5,- 3e en volgend kind

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren