Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Plusklas

Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Wij proberen hierop in te spelen door aan deze leerlingen de reguliere leerstof compact aan te bieden en vervolgens te verrijken met meer uitdagende opdrachten. Dit passen wij toe binnen de groep van de leerling. Daarnaast kunnen de kinderen vanaf groep 5 op één ochtend naar onze plusklas.

 

Het aanbod is uitdagend en anders dan wat de leerlingen aangeboden krijgen in hun eigen groep. De kinderen gaan aan de slag met verschillende opdrachten en werkstukken. De leerkracht heeft vooral een coachende rol en daagt de kinderen uit in hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...