Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

De School

De Pollenhof is een katholieke basisschool in de dorpskern van Hedel. In totaliteit telt dit dorp drie basisscholen.

Deze scholen verschillen van elkaar: in de manier van werken, in cultuur en onderwijskundig concept. Wij willen onze school, typeren als een school waarin ieder kind zich veilig voelt, waar het met zorg omgeven is en waar belang gehecht wordt aan maximale ontplooiingskansen voor elk kind met zijn kwaliteiten en capaciteiten.

 

De manier waarop wij naar kinderen kijken is richtinggevend voor de wijze waarop we ons onderwijs vorm geven. Als school hebben we de keuze gemaakt voor het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen klassikaal per jaar dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Rekening houdend met de eigenheid van kinderen en dus de verschillen in hun niveaus, vinden wij differentiatie belangrijk. In leerstofaanbod en verwerking werken we daarom in drie niveaus (basis, verdiept en intensief). Dit voor zover de lesstof dat mogelijk maakt.

 

Wij hopen dat de basisschoolperiode een goede, leerzame en onvergetelijke periode wordt in het leven van iedere leerling op De Pollenhof.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren