Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Aannamebeleid

Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind, nodigen wij graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op De Pollenhof. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken met de directeur. Als ouders de keuze maken voor onze school, kunnen zij hun kind aanmelden.Het aanmeldformulier is te downloaden op deze site.

 

Niet iedere aanmelding zal leiden tot toelating. Als uit informatie van de ouders, kinderarts, kinderdagverblijf of anderszins betrokkenen blijkt dat onze school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling, zal deze niet worden toegelaten. De Pollenhof heeft in haar ondersteuningsplan beschreven welke zorg mogelijk is, maar ook waar de grenzen van onze zorg liggen. De school zal dan samen met de ouders zoeken naar een passende oplossing.

 

Soms bent u als ouder niet tevreden over de huidige school van uw kind en gaat u op zoek naar mogelijkheden op een andere school. Wanneer uw kind niet de resultaten behaalt die u verwachtte, er sprake is van een vertrouwensbreuk of uw kind zich onveilig voelt of wordt gepest, doet u er goed aan om eerst de problematiek te bespreken binnen de eigen school.

 

Scholen binnen de regio hebben de afspraak elkaar te informeren, wanneer ouders tussentijds contact opnemen over het eventueel plaatsen van een nieuwe leerling. Informatie over de ontwikkeling en de resultaten van het kind worden besproken. Mocht uiteindelijke blijken dat de andere school beter kan bijdragen aan de gewenste oplossing is toelating mogelijk.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren