Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (M.R.) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de directie. De instemmingsbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de M.R. zijn in een reglement vastgelegd.

 

In de M.R. zijn zowel ouders als teamleden vertegenwoordigd. Kevin van de Wiel en Mark van der Linden vertegenwoordigen de ouders, Werner van de Meent, Marie-José van Beers en Wendy van Eijk vertegenwoordigen het team van De Pollenhof. De directie van De Pollenhof is ook bij de vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur.

 

Vergaderdata 2021-2022

27 september

6 december

17 januari

21 maart

13 mei

11 juli

 

 

 

Jaarverslag MR 2018- 2019.pdf

 

  
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...