Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (M.R.) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de directie. De instemmingsbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de M.R. zijn in een reglement vastgelegd.

In de M.R. zijn zowel  ouders als teamleden vertegenwoordigd. De directie van De Pollenhof is ook bij de vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur.

 

 

Vergaderdata 2019-2020

16-09-2019

28-10-2019

02-12-2019

17-02-2020

06-04-2020

29-06-2020

 

Jaarverslag MR 2018- 2019.pdf

 

  
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...