Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de directie. De instemmingsbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd.

 

In de MR zijn zowel ouders als teamleden vertegenwoordigd. Daan van Aalst (vader van Lara (VO), Tijmen (groep 7) en Rense (groep 4)), Ilona de Gouw (moeder van Jenthe (groep 5), Cas (groep 3) en James (groep 2)) en Marino Rodrigo (vader van Senna (Groep 2)) vertegenwoordigen de ouders. Werner van de Meent (leerkracht groep 8), Marie-José van Beers (leerkracht groep 5/7) en Wendy van Eijk (leerkracht groep 7) vertegenwoordigen het team van De Pollenhof. De directie van De Pollenhof is ook (deels) bij de vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur.

 

Vergaderdata 2023-2024:               Agenda: 

 

maandag 2 oktober 2023               Agenda MR Pollenhof 02-10-2023.docx

maandag 11 december 2023

maandag 29 januari 2024

maandag 25 maart 2024 

maandag 13 mei 2024 

maandag 10 juni 2024 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren