Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (M.R.) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de directie. De instemmingsbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de M.R. zijn in een reglement vastgelegd.

In de M.R. zijn zowel  ouders als teamleden vertegenwoordigd. De directie van De Pollenhof is ook bij de vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur. 
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...