Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de directie. De instemmingsbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd.

 

In de MR zijn zowel ouders als teamleden vertegenwoordigd. Daan van Aalst, Ilona de Gouw en Marino Rodrigo vertegenwoordigen de ouders, Werner van de Meent, Marie-José van Beers en Wendy van Eijk vertegenwoordigen het team van De Pollenhof. De directie van De Pollenhof is ook bij de vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur.

 

Vergaderdata 2022-2023:

 

maandag 26 september 2022

maandag 12 december 2022

maandag 23 januari 2023

maandag 20 maart 2023

maandag 15 mei 2023

maandag 12 juni 2023 (reserve)

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren