Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Missie

De kinderen van nu leven in een snel veranderende maatschappij, waarmee wij in ons onderwijs rekening houden. Dit is niet alleen kenmerkend voor de wijze waarop wij invulling geven aan de identiteit, maar staat ook centraal in de rest van ons onderwijs.

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door de begrippen zelfstandigheid, structuur, samenwerken en werkplezier. Wij hebben als school hoge verwachtingen van onze leerlingen. We hechten waarde aan duidelijkheid en structuur op alle gebieden, zodat leerlingen, leerkrachten en ouders weten wat er van hen wordt verwacht en wat ze van de school mogen verwachten. Dat biedt zekerheid en zorgt voor een gevoel van veiligheid en rust. Belangrijk hierbij is dat iedereen gelijkwaardig is en tegelijkertijd uniek.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren