Een school met traditie, ambitie en oog voor elkaar.

Groep 4

In groep 4 bouwen we verder op de basis die in groep 1 t/m 3 gelegd wordt. Lezen staat hierbij natuurlijk centraal. Daarnaast zijn we bezig met rekenen tot 100, erbij en eraf sommen. De tafels worden in groep 4 voor het eerst aangeboden, klokkijken en meten. Spellingsregels worden aangeboden en moeten herkend en toegepast worden. Ook beginnen we dit jaar met Blink in groep 4. Blink is een wereldoriëntatiemethode waarin geschiedenis, natuur en aardrijkskunde op niveau van deze groep wordt aangeboden. Het staat dicht bij de kinderen. We zijn nu bezig met het thema “familie”. 

Erg leuk in groep 4 zijn de circuit ochtenden. Op vrijdagochtend gaan kinderen in kleine groepjes spelenderwijs leren middels diverse leerspellen. Deze zijn gericht op spelling, rekenen, motoriek en soms ook op creatieve vakken als handvaardigheid of tekenen.

 

Een paar leuke uitspraken van kinderen uit groep 4;

 

"Groep 4 is gewoon de leukste klas!" 

 

"Ik vind gymen in groep 4 zo leuk, omdat we leuke spelletjes doen."

 

"We maken de leukste knutsels in groep 4!"

 

"Gewoon alles is leuk in groep 4." 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...